Kurssi-sisällöt

3 Tasoa

Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 1 Kor. 3:12-14.

GRM Raamattukoulu on jaettu kolmeen tasoon. Voit opiskella opinto-kokonaisuudet omaan tahtiisi. Suosittelemme kuitenkin, että opiskelet kahtena päivänä viikossa ainakin tunnin ajan; silloin jokainen taso vie sinulta noin kolme kuukautta.

Jokaisen tason kussakin jaksossa sinun tulee katsoa sarja video-oppitunteja. Jokaisen oppitunnin lopussa vastaat monivalintakysymyksiin (tai täydennät vastauksesi ja kirjoitat esseesi työkirjan mukaan*)

Tehtävät auttavat sinua ymmärtämään ja sisäistämään oppimaasi. Jokaisella tasolla sinun on myös luettava tasoon kuuluvat arkkipiispa Dominiquae Biermanin kirjat ja luettuasi vastaat monivalintakysymyksiin (tai kirjoitat kirjareferaatin*).

* Tämä pätee niihin, jotka hankkivat GRM-raamattukoulun muistitikulla tai ovat paikallisen GRM-ryhmän jäseniä.

Jokaisen tason lopussa on lopputehtävät. Ne antavat sinulle mahdollisuuden kerrata oppimaasi ja jakaa, miten oppimasi on koskettanut sinua henkilökohtaisesti.

Oma opinto-ohjaajasi tarkistaa tehtäväsi ja antaa sinulle palautetta.

Kurssien sisältö

Taso 1:

Uskon perustukset paljastettuna

Video-oppitunnit:

Jakso 1: Israel uudelleen-löydettynä
Jakso 2: Yhteys Israeliin
Jakso 3: Aabrahamin Avain – Israel, äitimme
Jakso 4: Sovinnon herätys
Jakso 5: Abrahamin Avain paljastettuna
Jakso 6: Korvausteologia paljastettuna
Jakso 7: Herran pelko
Jakso 8: Ikuinen evankeliumi

Luettavat kirjat (Arkkipiispa Dominiquae Biermanilta):

 1. Juurien Parantava Voima
 2. Öljypuuhun Oksastettuna
 3. Lammaskansat
 4. Näky Negevistä

Taso 2:

Heprealaisten Kirjoitusten löytäminen

Video-oppitunnit:

Jakso 9: Tarkastelussa luomiskertomus
Jakso 10: Joosian herätyshuuto
Jakso 11: Ihmisen Poika paljastettuna
Jakso 12: Radikaali elämäntyyli

Luettavat kirjat (Arkkipiispa Dominiquae Biermanilta):

 1. Jeshua on oikea nimi
 2. Rajuilma
 3. Uskonnollisuuden syövän hävittäminen
 4. Pyhän Antamisen Ennalleenasettaminen

Taso 3:

Heprealaiset Kirjoituksen ennalleen asetettuina

Video-oppitunnit:

Jakso 13: Jumalan viholliset
Jakso 14: Liitonarkki
Jakso 15: Kirkkauden väläyksiä
Jakso 16: Arkin aarteet
Jakso 17: Kuninkaalliset käskyt
Jakso 18: Daavidin Ilmestysmaja paljastettuna
Jakso 19: Nainen palvelutyössä

Luettavat kirjat (Arkkipiispa Dominiquae Biermanilta):

 1. Abrahamin Avain
 2. MAP Vallankumous
 3. Raamatun parannus Afrikalle ja kansoille
 4. Nainen Nouse

Kandidaatin tutkinto

(Vaatii erillisen rekisteröitymisen ja maksun, lisätietoa osoitteesta: info@grmbibleschool.com)

Meidän kandidaatin tutkinto-ohjelmamme teema on kokonaisvaltainen eheys, perustuen Heprealaisiin pyhiin kirjoituksiin (Raamattu). Tämä ohjelma varustaa opiskelijat palvelemaan ihmisiä, jotka tarvitsevat hengellistä, psyykkistä ja fyysistä paranemista.

Opi, miten uskon juutalaiset juuret tuovat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Alkuperäinen evankeliumi, jossa on voima, voitelu ja totuus, voi pelastaa, vapauttaa ja parantaa jopa toivottomia tapauksia. Paranemisprosessi sisältää yliluonnollisia ihmeitä, mielen uudelleenkouluttamisen, vapautuksen, sisäisen paranemisen ja luonnollisia askelia, kuten terveellinen ruokavalio, lepo ja liikunta, sekä erityisiä ohjeita, joita Pyhä Henki saattaa antaa, kun ihminen etsii Hänen johdatustaan.

Opiskelijat käyvät läpi henkilökohtaisen vapautuksen ja sisäisen paranemisen prosessin kandidaattiohjelmamme puitteissa, ja he oppivat palvelemaan näillä alueilla omassa palvelutehtävässään Jumalan valtakunnassa.

Kandidaatin tutkinto-ohjelma on 5-osainen:

 • Raamatullinen eheys
 • Osallistuminen Raamattukoulu pyörillä sukkot-matkalle Israeliin tai GRI Antisemitismiä vastaan -verkkokurssi*
 • Vapautus
 • Sisäinen paraneminen
 • Opinnäytetyö

Opintojensa kautta oppilaat kokevat kokonaisvaltaista paranemista ja saavat heprealaista, raamatullista ymmärrystä ihmisestä. Opiskelijat oppivat, miten uskon juutalaiset perustukset johtavat heidät Shalom-hyvinvointiin, ja he oppivat viemään sitä eteenpäin muille.
Lisää tietoa

Jatko-tutkinnot

Lisätietoa jatko-tutkinnoista, sisältäen maisterin ja tohtorin tutkinnot, osoitteesta: info@kad-Esh.org

Valmistuminen

Kun olet suorittanut GRM-opintosi, saat virallisen tutkintotodistuksen GRM-raamattukoulusta ja Kad-Esh MAP-palvelutyöltä. Voit osallistua vuosittaiselle Israelin Sukkot-matkallemme ja valmistujais-juhlaamme Jerusalemissa. Se ei kuitenkaan ole pakollista; todistuksesi voidaan myös toimittaa sinulle postitse.

Valtuutukset hengellisiin tehtäviin

Ne, jotka haluavat tulla asetetuiksi hengellisiin tehtäviin, kuten pastoreiksi tms, voivat lähettää anomuksensa valmistuttuaan GRM-raamattukoulusta, ja heidät voidaan asettaa virkaan Jerusalemissa vuosittaisessa konferenssissamme. Virkaan asettaminen edellyttää osallistumisen ainakin yhdelle Sukkot Israelin matkallemme.

Kad-Esh MAP -palvelutyön johto valitsee virkaan asetettavat Pyhän Hengen johdatuksessa ja asettamis-seremonia pidetään Israelissa. Jumalan valitsemat astiat asetetaan virkaansa Pyhässä maassa ja lähetetään Israelista kansakuntiin, niinkuin profeetta Jesaja kirjoitti tuhansia vuosia sitten:

“Sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.” Jes 2:3

Aloita opiskelu